Landstinget i Östergötland

Åtta av tio nöjda med besöket på akuten

Bilden visar en vårdsituation.

[2017-03-01]

Åtta av tio som svarade på den senaste nationella patientenkäten på akutmottagningarna är nöjda med besöket.

I oktober 2016 tillfrågades knappt 3 000 patienter om sina upplevelser vid besök på akutmottagningarna i Östergötland, av vilka cirka 1 000 svarade. Även i denna undersökning valde många patienter födda på 1970-talet eller senare att inte svara på frågorna, vilket bidrog till att svarsfrekvens hamnade strax under riksgenomsnittet.

80 procent av patienterna var nöjda med besöket som helhet, medan 10 procent inte var nöjda – vilket motsvarade riksgenomsnittet. Tillgängligheten, helhetsintrycket och bemötandet var de högst värderade områdena i Östergötland, medan information till patienterna om väntetiden var lägst värderat.

Största förbättringen 

I den förra enkätundersökningen värderades akutmottagningen i Norrköping lägst i Östergötland. I den senaste undersökningen svarar den mottagningen för den allra största förbättringen totalt sett. Även mottagningarna i Linköping och Motala har fått högre värdering av patienterna.

– Det är positivt att alla östgötska akutmottagningar har fått högre betyg av patienterna inom praktiskt taget alla frågeområden i den senaste enkätundersökningen. Framförallt har den patientupplevda delaktigheten och helhetsintrycket förbättrats. Min förhoppning är att vi ska kunna läsa av ytterligare förbättringar i den undersökning som genomförs i höst, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S).

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 77 85