Landstinget i Östergötland

Åtta av tio har förtroende för sjukhusvården

[2017-02-16]

Åtta av tio invånare (78 procent) i Östergötland känner förtroende för sjukhusen i länet, vilket är andra bäst i landet. Sex av tio har förtroende för sin vårdcentral. 85 procent av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, och det är en ökning från förra året.

Bilden visar ett väntrum.

I dag presenterades Hälso- och sjukvårdsbarometern, en befolkningsundersökning som genomförs varje år. 68 procent av invånarna i Östergötland känner förtroende för sjukvården som helhet i sin region, vilket är över rikssnittet på 60 procent. Östergötland ligger femma från toppen bland regionerna och landstingen. Förtroendet för sjukhusen ligger med 78 procent på andra plats i landet. Primärvården hamnar på riksgenomsnittet. Sex personer av tio känner mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna i Östergötland.

– Det är oerhört viktigt att medborgarna har förtroende för vården. Resultaten pekar på att vården i Östergötland i sin helhet fungerar bra, vilket är glädjande. Samtidigt är vi medvetna om de utmaningar som finns, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S).

Sex av tio östgötar tycker att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, och sju av tio tycker att väntetiderna till vårdcentraler är rimliga. Det ligger i båda fallen över snittet i landet.

Rapporten visar också att 65 procent av östgötarna har förtroende för råd om vård från 1177 Vårdguiden, vilket är strax över snittet i riket.

60 procent av östgötarna tycker att vården ges på lika villkor, jämfört med 53 procent i riket. 56 procent av dem som svarat hade besökt hälso- och sjukvården de senaste 6 månaderna.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28