Landstinget i Östergötland

Aktörerna i Östergötlands synpunkter på direktivet för främjande av förnybar energi

[2017-04-05]

Med anledning av omarbetningen av direktivet för främjande av förnybar energi 2009/28/EG har Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, kommuner i Östergötland, intresseorganisationer samt näringsliv i Östergötland tagit fram ett yttrande för att belysa de problem som finns i föreliggande förslag.

Yttrandet representerar den gemensamma synen hos ett antal offentliga och privata aktörer i Östergötland. Östergötland är en region med framgångsrika företag inom biodrivmedelssektorn, en stark jordbrukssektor samt många företag med höga ambitioner att sänka klimatutsläppen. Flera kommuner, Region Östergötland samt Länsstyrelsen i Östergötland har satt tuffa mål och ambitioner som i princip innebär att hela Östergötland ska vara koldioxidneutralt till 2025-2030.

Aktörerna i Östergötland har skrivit detta yttrande med anledning av de stora problem som finns i föreliggande förslag till omarbetning av Renewable Energy Directive 2009/28/EG. Om föreliggande förslag implementeras i EU:s- och den svenska lagstiftningen blir det betydligt svårare för Östergötland att nå sina klimatmål då förslaget underminerar förutsättningarna för vår starka biodrivmedelsindustri, vårt jordbruk och näringslivets allmänna villkor för omställning till förnybart.

Yttrandet utgår från de principer som slagits fast i Trafik- och samhällsplaneringsnämndens beslut den 8 mars 2017 och har tagits fram av Thomas Högman, Handläggare, Region Östergötlands EU-kontor och Malin Forsgren, Verksamhetsansvarig, Cleantech Östergötland. 

Här kan du se den svenska versionen av brevet som distribueras från Aktörerna i Östergötland till Sveriges Regering, folkvalda i Europaparlamentet och EU:s institutioner.