Landstinget i Östergötland

30 år med Erasmus+

[2017-02-02]

Erasmus+, EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och idrott firar 30 år.

Programmet började som ett pilotprojekt 1987 och har sedan dess bidragit till att över 9 000 000 miljoner unga européer fått en möjlighet göra en utbytestermin eller utföra praktik i ett annat europeiskt land. I samband med firandet av 30-årsdagen lanserar EU-kommissionen en kampanj för att uppmärksamma denna milstolpe.

Under 2017 kommer det att anordnas flera lokala och nationella engagemang runt om i Europa för att belysa framgångsfaktorer från Erasmus+ samt ge allmänheten en möjlighet att lämna förslag på hur programmet kan utvecklas i framtiden.

Mer information

Andra webbplatser