Landstinget i Östergötland

Livsmedel

Sallader
På sjukhusen och på de skolor som Region Östergötland är huvudman för serveras många portioner mat varje dag.

Varje portion mat kräver mycket resurser från råvara till färdig måltid och dessutom slängs mycket mat i soporna. Livsmedelsproduktion påverkar också miljön i form av övergödning och spridning av kemiska bekämpningsmedel.
För att minska miljöbelastningen och bidra till en giftfri miljö vill Region Östergötland öka andelen ekologiska livsmedel från dagens 33 procent till minst 40 procent år 2017 och till minst 50 procent år 2019. Redan nu är till exempel mjölk, bananer och i stort sett allt kaffe i Region Östergötland ekologiska.

En viktig uppgift för Region Östergötland är också att arbeta för att minska mängden mat som slängs. Den mat som kastas på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på Universitetssjukhuset i Linköping återvinns till biogas.

 

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post