Vision 2020 - nya Vrinnevisjukhuset

 Om Vision 2020

Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska leda till det nya Vrinnevisjukhuset – ett modernt akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Sjukhuset ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

  • Uppställning av bodar på sjukhusområdet i Norrköping

    Måndagen den 16 oktober startar arbeten med att sätta upp bodar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Arbetena sker utanför huvudentrén samt på parkeringen vid Gärdet.

    16 oktober 2017


  • Provsprängningar vid Vrinnevisjukhuset den 11 oktober

    Den 11 oktober mellan klockan 12 och 14 kommer borrning och provsprängning att ske på byggområdet ned mot Gärdetparkeringen vid Vrinnevisjukhuset. Arbetet kan innebära störningar i form av ljud och vibrationer. Provsprängningarna görs inför tillbyggnationen av vårdavdelningarna som vetter ner mot Gärdetparkeringen på sjukhuset.

    9 oktober 2017