Landstinget i Östergötland

Hemsjukvårdsreformen

Håller handen

I januari 2014 tog kommunerna i Östergötland över huvudansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från dåvarande landstinget. Syftet var att den som behöver hemsjukvård ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg.

Kommunerna fick huvudansvaret för både vård och omsorg i hemmet. Konkret innebar förändringen att personer som arbetar med hemsjukvård, exempelvis distriktssköterskor, sjuksköterskor, skötare inom psykiatrin, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, nu  arbetar i en kommun i stället för i Region Östergötland.

Precis som tidigare ansvarar Region Östergötland för den hälso- och sjukvård som ges på mottagningar, sjukhus och vårdcentraler. Region Östergötland ansvarar också för alla läkarinsatser i hemsjukvården, specialiserad hemsjukvård - inklusive rehabilitering och psykiatri - samt för vissa specialistfunktioner som till exempel logoped och dietist.