Hälsa & vård

Bilden visar två rökfria symboler

Rökfritt i vården

Hälso- och sjukvården inom Region Östergötland är rökfri både inomhus och utomhus. Som ett led i att minska skadeverknin...

Läs mer 

Bildlänk till KBT via nätet

KBT via nätet

Ångest, nedstämdhet och stress är normala reaktioner som hör livet till. Men om besvären blir så stora att vardagen...

Läs mer 

Bildlänk till journal via nätet på 1177.se

Läs din journal via nätet

När du söker och får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din journal kan ...

Läs mer 

 Bra vård och bättre hälsa
Som invånare i Östergötland ska du få en hälso- och sjukvård med bra tillgänglighet, hög kvalitet och stor delaktighet. I livets olika skeden ska du känna trygghet i att vården finns där om och när du behöver den.
På landstingens och regionernas gemensamma webbplats 1177.se har all information om hälso- och sjukvård samlats för att du som invånare, patient eller närstående enklare ska kunna hitta det du söker. På 1177.se hittar du numera också alla länets vårdcentraler och mottagningar med kontaktuppgifter och vårdutbud.
1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård