Landstinget i Östergötland

Så här styrs Region Östergötland

Det är politiker som bestämmer

i Region Östergötland.

Vart fjärde år väljer de som bor i Östergötland

vilka politiska partier

som ska bestämma i Region Östergötland genom att rösta.

Politikerna som blir valda

är med i regionfullmäktige.Regionfullmäktige bestämmer

hur Region Östergötland ska använda sina pengar

och vad de tycker att Region Östergötland ska jobba med.

Nu är åtta partier med i regionfullmäktige.

 

Alla kan gå och lyssna på mötena

med regionfullmäktige.

Mötena visas också på

Region Östergötlands webbplats www.regionostergotland.se.

 

Politikerna i Region Östergötland arbetar i regionfullmäktige

men också i regionstyrelsen och

i olika grupper som till exempel nämnder.

De flesta politiker arbetar med annat

och är politiker på sin fritid.

Några politiker jobbar heltid.

 

Regiondirektören är anställd

Tillfällig regiondirektör är Ditte Pehrsson-Lindell.

Hon är anställd på heltid och högsta chef för Region Östergötland.

Regiondirektören har ansvar för allt

som Region Östergötland arbetar med.

 

Vill du veta mer?


* Politiken i regionen
Länk till http://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/   (Sidan är inte på lättläst svenska)