Landstinget i Östergötland

Kultur och utvecklingsstipendium

Kulturstipendium utdelas till professionella kulturutövare eller en grupp av professionella utövare som tillför regionen konstnärliga och kulturella kvaliteter genom sitt konstnärliga arbete. Särskild vikt läggs på unga kreatörer i början av sin karriär.

Stipendiet delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans.

Summan för varje stipendium är 40 000 kr.

 

Din ansökan ska vara oss till handa senast den 12 april kl 16.00, ansökningar som kommer in senare kommer ej att behandlas.

Bilagor skickas in separat via e-post till Registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna med "RUN 2017-29" och ditt eller projektets namn.
Vid korrekt och skickad anmälan ges en bekräftelse här i webbläsaren.

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post