Landstinget i Östergötland

Arbetsstipendium

Region Östergötlands arbetsstipendium är avsett att ge professionella kulturskapare ekonomi och möjlighet att utan avbrott få tid att arbeta med konstnärlig utveckling av idéer, och ge tillfälle till nyskapande och kreativa språng inom ett specifikt konstnärligt verksamhetsområde.

Stipendiet utdelas till en person som är professionellt verksam eller bosatt i Östergötland, och har tydlig koppling eller anknytning till länet samt bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom sitt konstnärliga skapande.

Summan är 100 000 kr till en enskild person, summan kan även delas av två personer som arbetar tillsammans.

 

Din ansökan ska vara oss till handa senast den 12 april kl 16.00, ansökningar som kommer in senare kommer ej att behandlas.

Bilagor skickas in separat via e-post till registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna med "RUN 2017-28" och ditt eller projektets namn.
Vid korrekt och skickad anmälan ges en bekräftelse här i webbläsaren.

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post