Landstinget i Östergötland

Nyskapande projekt

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Utlysningen kan riktas mot ett årligt tema eller särskilt konstområde.

Summan för nyskapande projekt är 50 000 kr

 

Din ansökan ska vara oss till handa senast den 12 april kl 16.00, ansökningar som kommer in senare kommer ej att behandlas.

Bilagor skickas in separat via e-post till Registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna "RUN 2017-30" och ditt eller projektets namn.
Vid korrekt och skickad anmälan ges en bekräftelse här i webbläsaren.

Kontakt

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post