Landstinget i Östergötland

Forskning i framkant

Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie i samarbete mellan Region Östergötland och den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet.

Vi bjuder in alla intresserade att ta del av den spännande forskning som pågår inom det medicinska området inom Linköpings universitetet och Universitetssjukhuset i Linköping. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla, ingen föranmälan krävs.

Kan du inte själv vara på plats så kan du även se föredraget på webben efteråt. Vårt arkiv finns på youtube, tillgängligt för alla - och stäcker sig ända tillbaka till 2009.

Program för våren 2017

 

16 februari

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Många patienter med icke-kardiell bröstsmärta tror sig ha en oupptäckt hjärtsjukdom och undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad vårdkonsumtion och högre samhällskostnader. Ghassan Mourad kommer berätta om sin studie där effekten av internetbaserad KBT i syfte att minska smärtans inverkan på patienten och samhället utvärderas.

Föreläsare: Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, LiU
Tid: torsdag den 16 februari, klockan 16.30–17.30.
Plats: Hugo Theorell-salen, norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping.

30 mars

Varför lossnar ledproteser? Ur en ortopeds och en biologs perspektiv

Av 32 000 höft- och knäproteser som sätts in varje år i Sverige kommer runt 1000 att lossna inom en tioårsperiod. Det är ett problem som biologer och ortopeder vill lösa tillsammans. I ett gemensamt projekt undersöks hur mekaniska faktorer påverkar nedbrytning av benvävnad runt en protes och hur modifikationer av ortopediska operationer kan förebygga proteslossning.

Föreläsare: Anna Fahlgren, biträdande professor regenerativ medicin, LiU och Jörg Schilcher, överläkare på ortopediska kliniken, US
Tid: torsdag den 30 mars, klockan 16.30–17.30.
Plats: Hugo Theorell-salen, norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping.

20 april

SCAPIS – ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor

SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få reda på hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Få också reda på hur SCAPIS fungerar ur ett könsperspektiv.

Föreläsare: Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, US.
Tid: torsdag den 20 april, klockan 16.30–17.30.
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

 

 

Vad är du intresserad av?

Vi planerar ständigt för nya teman kommande termin. Har du önskemål om något särskilt ämnesområde som du skulle tycka är intressant att lyssna till får du gärna skicka ett tips per e-post till oss.

Kontakt

Bild på Jennie Widborg

Jennie Widborg

Kommunikatör

010-103 70 38

0706-39 96 70

e-post