Demokrati & insyn

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse...

Läs mer 

Bildlänk till lämna synpunkter till politikerna

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via post, telefon eller e...

Läs mer 

Bilden visar händer som bläddrar i en gammal bok

Vad dog farfars farmor av?

Du vet väl att Regionarkivet har äldre patientjournaler och andra handlingar som du kan ta del av för din släktfors...

Läs mer 

 • Nytt barnrehabteam samlar behov

  Ett rehabiliteringsteam för barn har byggts upp vid Universitetssjukhuset i Linköping. Teamet är sammansatt av olika kompetenser och ska se till att barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra neurologiska åkommor får en sammanhållen rehabilitering.

  27 mars 2017


 • Nytt korttidsboende i samverkan mellan kommun och region

  Region Östergötland och Linköpings kommun har för första gången startat ett korttidsboende tillsammans. Boendet finns i lokaler på US och har tio platser.

  24 mars 2017


 • Satsning stärker dagkirurgin i länet

  Regionstyrelsen satsar drygt 31,3 miljoner kronor på att bygga nya operationssalar för dagkirurgi i O-huset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Ett syfte är att samla hela vårdprocessen för kvinnor med misstänkt eller diagnosticerad bröstcancer på ett ställe.

  15 mars 2017


 • HSN-beslut om nya uppdrag

  Hudsjukdomar, förlossningsskador, utomlänsvård och depression och ångest hos unga vuxna är områden som hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter fram i uppdragen till vårdgivarna inför nästa år.

  14 mars 2017


 • Åtta av tio har förtroende för sjukhusvården

  Åtta av tio invånare i Östergötland känner förtroende för sjukhusen i länet, vilket är andra bäst i landet. Sex av tio har förtroende för sin vårdcentral. 85 procent av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, och det är en ökning från förra året.

  16 februari 2017