Bildlänk till berätta om du vill donera

Bildlänk till regiondirektörens blogg

Bildlänk till journal via nätet

Nyheter

 • ST-läkarna i Region Östergötland allt nöjdare med sin specialistutbildning

  Resultaten från ST-barometern visar att Region Östergötlands cirka 450 ST-läkare är allt nöjdare med sin specialistutbildning. Jämfört med resultaten 2013 ses tydliga förbättringar när det gäller frågor om handledning, kompetensvärdering och återkoppling.

  20 oktober 2016


 • Gemensam dag om Östergötlands utveckling

  Hur skapar vi det goda livet i Östergötland? Så löd rubriken för det kunskapssammanträde om den regionala utvecklingen som Region Östergötland anordnade på tisdagen. Representanter för länets kommuner, universitetet och länsstyrelsen samlades för att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

  19 oktober 2016


 • Region Östergötland har minskat klimatpåverkan med 6 procent

  Region Östergötlands målsättning är att vara klimatneutralt år 2020. Klimatbokslutet för 2015 visar att de direkta utsläppen har minskat med 25 procent. Sett till både direkta och indirekta utsläpp har klimatpåverkan minskat med 6 procent.

  19 oktober 2016


 • Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

  Sjukdomar som allergi, astma och reumatism blir allt vanligare. Det kan inte förklaras enbart på genetisk väg men kanske med det nya forskningsfältet epigenetik? På torsdag, den 20 oktober, föreläser Colm Nestor om sin forskning från Linköpings universitet.

  18 oktober 2016


 • Sjukvården i stabsläge efter brand

  Personer som varit i närheten av brandplatsen och drabbas av luftvägssymptom uppmanas att kontakta vården.

  14 oktober 2016


Lediga jobb

 • Sjuksköterska

  Sjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Marieberg

  Ort: Motala

  Sista ansökningsdatum: 6 november 2016 23:59


 • Läkare

  Distriktsläkare till vårdcentralen Mjölby

  Ort: Mjölby

  Sista ansökningsdatum: 20 november 2016 23:59


 • Läkare

  Distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan

  Ort: Linköping

  Sista ansökningsdatum: 18 november 2016 23:59


 • Vårdadministratör

  Läkarsekreterare/vårdadministratör, Akutkliniken

  Ort: Norrköping

  Sista ansökningsdatum: 6 november 2016 23:59


 • Administratörer i offentlig förvaltning

  Upphandlare, Upphandlingscentrum

  Ort: Linköping

  Sista ansökningsdatum: 14 november 2016 23:59


Nyheter

 • ST-läkarna i Region Östergötland allt nöjdare med sin specialistutbildning

  Resultaten från ST-barometern visar att Region Östergötlands cirka 450 ST-läkare är allt nöjdare med sin specialistutbildning. Jämfört med resultaten 2013 ses tydliga förbättringar när det gäller frågor om handledning, kompetensvärdering och återkoppling.

  20 oktober 2016


 • Gemensam dag om Östergötlands utveckling

  Hur skapar vi det goda livet i Östergötland? Så löd rubriken för det kunskapssammanträde om den regionala utvecklingen som Region Östergötland anordnade på tisdagen. Representanter för länets kommuner, universitetet och länsstyrelsen samlades för att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

  19 oktober 2016


 • Region Östergötland har minskat klimatpåverkan med 6 procent

  Region Östergötlands målsättning är att vara klimatneutralt år 2020. Klimatbokslutet för 2015 visar att de direkta utsläppen har minskat med 25 procent. Sett till både direkta och indirekta utsläpp har klimatpåverkan minskat med 6 procent.

  19 oktober 2016


 • Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

  Sjukdomar som allergi, astma och reumatism blir allt vanligare. Det kan inte förklaras enbart på genetisk väg men kanske med det nya forskningsfältet epigenetik? På torsdag, den 20 oktober, föreläser Colm Nestor om sin forskning från Linköpings universitet.

  18 oktober 2016


 • Sjukvården i stabsläge efter brand

  Personer som varit i närheten av brandplatsen och drabbas av luftvägssymptom uppmanas att kontakta vården.

  14 oktober 2016


Bildlänk till berätta om du vill donera

Bildlänk till regiondirektörens blogg

Bildlänk till journal via nätet

Lediga jobb

 • Sjuksköterska

  Sjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Marieberg

  Ort: Motala

  Sista ansökningsdatum: 6 november 2016 23:59


 • Läkare

  Distriktsläkare till vårdcentralen Mjölby

  Ort: Mjölby

  Sista ansökningsdatum: 20 november 2016 23:59


 • Läkare

  Distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan

  Ort: Linköping

  Sista ansökningsdatum: 18 november 2016 23:59


 • Vårdadministratör

  Läkarsekreterare/vårdadministratör, Akutkliniken

  Ort: Norrköping

  Sista ansökningsdatum: 6 november 2016 23:59


 • Administratörer i offentlig förvaltning

  Upphandlare, Upphandlingscentrum

  Ort: Linköping

  Sista ansökningsdatum: 14 november 2016 23:59